Lukijalle

Maailmalla on käynnissä keskustelu, jossa pohditaan, olemmeko uuden teknologisen ja yhteiskunnallisen murroksen edessä. Olemme nähneet it-alan alkutaipaleen viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta vasta nyt alkaa hahmottua, ettemme ole nähneet vielä mitään!

Tässä kirjoituksessa pyrimme esittelemään tulevan teknologisen murroksen perusteita ja pohdimme sitä, miksi se poikkeaa aiemmista muutoksista – myös Suomessa.

Katsomme teknologian kehitystä erityisesti politiikan näkökulmasta. Kirjoitus keskittyykin pitkälti työn ja talouden murrokseen, sillä nähdäksemme tämä tulee olemaan suurin nopeutuvan teknologisen kehityksen mukanaan tuomista muutoksista. Tuleeko automaatio ja koneiden tekemä työ syrjäyttämään lopulta suuren osan ihmistyön tarpeesta, samoin kuin kävi hevosille 1900-luvun alkupuoliskolla?

Mielestämme hyvin radikaalit vaikutukset ovat todennäköisiä ja siksi niistä johtuvista haasteista ja ratkaisuista on keskusteltava – vaikka se vaikeaa olisikin. On ilmeistä, ettei vaikkapa lisääntyvä rakenteellinen työttömyys tai jo tehdyt miljardien virheinvestoinnit ole poliitikoille helppoja aiheita esille nostettaviksi.

Tässä paperissa haluamme kuitenkin tuoda nämä hyvin radikaalit aiheet poliittiseen keskusteluun.

kansilehti

Teknologinen murros ja politiikka.pdf

Advertisements

2 thoughts on “Lukijalle

  1. “Toinen ero aiempiin muutoksiin on se, että informaatioteknologia koskee talouden kaikkia sektoreita. Tällä kertaa ei voi siirtyä viikatteen varresta tehtaaseen tai linjastolta toimistoon, sillä informaatioteknologia on kaikki-alla. Esimerkiksi 1940-luvulta 1970-luvulle kestäneessä murroksessa lä-hes kaikki katoavat työpaikat olivat maa- ja metsätaloussektoreilla, ja uu-det työt löytyivät teollisuus- ja erityisesti palvelusektoreilta. Kun työpaikkoja automatisoituu kaikilla sektoreilla, ei tällaista näkyvää varaventtiiliä enää ole.”

    Olisiko it-ala se varaventtiili? Ainakin tuntuu, että alalta löytyy jo nyt varsin paljon sekalaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä.

  2. On varmaan suhteellisen turvallista olettaa, että it-ala jatkaa kasvuaan ja että sinne myös työllistyy suuri määrä ihmisiä. Kohtaanto-ongelma vaadittujen taitojen ja osattujen taitojen välillä on kuitenkin oletettavasti suuri, joka sulkee it-alan monilta ilman pitkähköä uudelleen koulutusta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s